Play video

Fjøs, slått og drenering

Denne landbruksvideoen kommer fra Håvard Helvik Høiland og Morten Bjorland, og viser landbruksåret i Hå og Time i Rogaland. Videoen starter i fjøset, der vi får se foring og stell av kuer og kalver. Deretter går turen videre opp på låven, der finsnitteren gjøres klar til dyst. Videre får vi se både raking og plukking av stein, spredning av husdyrgjødsel med både vogn og slange, og slått med diverse utstyr. Også drenering får vi et innblikk i, og her er det både gravemaskiner og traktorer i sving. I tillegg er det en stor spesialmaskin, som pløyer dreneringsrøra ned i bakken.

Nyeste videoer
Mest sett

Fant ingen videoer

Traktorgutta viser våronna i nord

I Traktorguttas video blir vi med på pløying, harving, møkkspredning, kalking og gjødsling med taktorer fra både John Deere og Fendt i front. Det praktfulle landskapet i Gratangen setter selve krona på verket, fanga av drone så vel som håndholdt kamera

Majestetisk våronnkjøring i Hattfjelldal

I Tina Brennbakks bidrag til Årets Våronnvideo 2019 blir vi med på alt fra steinpelling, slodding og kalking til at såkornet kommer i bakken ved hjelp av en gammel Nordsten Combi-Matic.

Våronna på Bryn 2019

I Erik Friis Røkoholdt bidrag til Årets Våronnvideo blir vi med på våronn på Bryn gård i Bærum. I videoen vises nær sagt alle arbeidsoppgaver som må gjøres på en korngård under våronna. Vi får se pløying, harving og såing med gårdens Fendt-Traktorer i godt driv i nydelig vær.

Våronn i Overhalla.mp4

I denne videoen blir vi med på våronn i Overhalla med både John Deere og Massey Ferguson i sving. Vi får se alt fra harving, jordfresing og såarbeide til kalking og kuslipp i den kule, dronefilma videoen, signert Joakim Rønning

New Holland i snødekt landskap

Eirik Feragens bidrag til Årets Brøytevideo 2019 viser alt fra brøyting av skogsbilvei til strøing i trange boligfelt, bortkjøring av snø og reparasjon av slangebrudd.

Elegant snøhåndtering i Hattfjelldal

I Tina Brennbakks brøytevideo 2019, ser vi Øyvind Brennbakk ratte sin Deutz-Fahr 7250 TTV elegant etter snødekte veier i Hattfjelldal i Nordland. GMI-skjæret og fresen fra Nortek kaster nysnøen metervis ut forbi brøytekantene i solskinn som i tett snødrev.

Rundball og nydyrking i Troms

I denne videoen, signert Isak Sandberg og Daniel Johnsen, får vi se alt fra snøfresing til sanking av rundballer, og mellom der finner vi både møkkjøring (med helt ny vogn), såing, gjødsling, slåing og pressing. Gutta forteller at videoen ikke er helt kronologisk, for nydyrkinga vi får noen glimt av foregikk egentlig mellom første og andre (siste) slått, men i videoen er slåttene slått sammen.

Dyreliv og gras på Mosterøy

Denne landbruksvideoen, som viser aktiviteten på flere gårder på Mosterøy i Rogaland, er laga av Ola Hodnefjell Haugen, Vetle Voll Ravndal og Thomas Voll Ravndal. Videoen tar oss med på dyrestell i både melkefjøs, sauefjøs og grisehus, samt ute på beite. Her foregår det både melking, måking og fôring, samt veiing og vaksinering av sau på beite. Vi får også se nytt liv komme til verden, da videoprodusentene har vært tett på i sauebingen under lamminga.

Gras, ku og jakt - og pløying i snø

I Tinas video fra drifta på gården Brennbakk i Hattfjelldal får vi være med gjennom hele sesongen. Videoen starter med skogsarbeid og vårfeiing, og ender idet vinterhjula settes på og vinterens første brøyting starter.

Ku, egg, tresking og traktorer

Denne landbruksvideoen er signert Erlend Moberget, og viser glimt fra en rekke gårder og produksjoner i Østfold. Vi får blant annet se møkkspredning, pløying, harving, slått, tresking, pressing og finsnitting. Sistnevnte blant annet av mais, som er et noe uvanlig syn for mange her til lands. Foruten all aktiviteten på jordene får vi også være med en tur i kufjøset, og vi får se sortering av egg. Moberget viser oss også noen korte sekvenser fra Agroteknikk, og fra traktor-tevlinga under Norges Bygdeungdomslags Landsstevne.

Landbruksåret på Bryn gård

I denne landbruksvideoen får vi bli med Erik og de andre på Bryn gård gjennom det meste av landbruksåret. I begynnelsen av videoen tas vi med på både pløying, slodding, såing og tromling, samt innstilling og fylling av såmaskinen. Deretter får vi se fôring og flytting av både sau og storfe, samt sprøyting og gjødsling av åker og eng.

Fjøs, slått og drenering

Denne landbruksvideoen kommer fra Håvard Helvik Høiland og Morten Bjorland, og viser landbruksåret i Hå og Time i Rogaland. Videoen starter i fjøset, der vi får se foring og stell av kuer og kalver. Deretter går turen videre opp på låven, der finsnitteren gjøres klar til dyst. Videre får vi se både raking og plukking av stein, spredning av husdyrgjødsel med både vogn og slange, og slått med diverse utstyr. Også drenering får vi et innblikk i, og her er det både gravemaskiner og traktorer i sving. I tillegg er det en stor spesialmaskin, som pløyer dreneringsrøra ned i bakken.

Stein, slått og potet på Sande

Neste video i kåringa Årets landbruksvideo 2018 kommer fra Nora Vistnes, og gården Sande i Randaberg i Rogaland. Her får vi være med på produksjon av både gras, mais og potet, og mye av arbeidet som kreves innenfor disse produksjonene.

Landbruksåret på Aker gård

I videoen får vi være med på alt fra slodding, såing og gjødsling, til tresking, møkkspredning og halmpressing. I tillegg får vi igjen et par glimt av de spesielle maskinene som høster erter til Findus.

Innhøsting på Bryn

I denne innhøstingsvideoen, send til oss av Erik Friis Røkholt, får vi se en Claas Lexion 630 ete seg gjennom kornåkeren på Bryn gård i Bærum. Som på de fleste andre norske gårder denne høsten legges halmen igjen også her. I videoen får vi også et par glimt av både raking og pressing av halmen, og mot slutten får vi se et oversiktsbilde av en ferdig tresket åker, med hvite, pakka halmballer liggende spredt.

Treskinga i Rissa

I denne videoen fra Rissa i Trøndelag får vi se en New Holland CSX7060 skurtresker med et 20 fots skjærebord, som jobber seg gjennom åkeren. Vi får også se en Massey Ferguson 6470 med ei Grainsaver GS-12 skruevogn, som frakter kornet fra treskeren til containere på jordekanten.

Lexion-par i kornåkeren

Denne innhøstingsvideoen kommer fra Erlend Moberget, og er filma i Rakkestad i Østfold. Her driver Holmsen Maskin, med Knut Erik Holmsen i spissen, med leiekjøring i landbruket. Særlig innen spredning av bløt og fast husdyrgjødsel er Holmsen et kjent navn, men i denne videoen er det treskinga som er i fokus.

Ertehøsting i Buskerud

Hans Krekling, som har sendt inn flere bidrag til Traktors kåringer tidligere også, har nå foreviget innhøstinga av erter til Findus. Ertene, av sorten Linea, høstes av tre stykk PMC 979 CT ertetreskere. Når tankene på høstemaskinene er fulle, tømmes de i en Bailey-tilhenger, trukket av en Fendt 720. Denne tilhengeren er også av det litt spesielle slaget. Den er nemlig høyttippende, og leverer ertene rett over i lastebiler, som tar dem med til Findus-fabrikken for videre foredling.
Gi meg enda mer