Nyeste videoer
Mest sett

Fant ingen videoer

Dyreliv og gras på Mosterøy

Denne landbruksvideoen, som viser aktiviteten på flere gårder på Mosterøy i Rogaland, er laga av Ola Hodnefjell Haugen, Vetle Voll Ravndal og Thomas Voll Ravndal. Videoen tar oss med på dyrestell i både melkefjøs, sauefjøs og grisehus, samt ute på beite. Her foregår det både melking, måking og fôring, samt veiing og vaksinering av sau på beite. Vi får også se nytt liv komme til verden, da videoprodusentene har vært tett på i sauebingen under lamminga.

Gras, ku og jakt - og pløying i snø

I Tinas video fra drifta på gården Brennbakk i Hattfjelldal får vi være med gjennom hele sesongen. Videoen starter med skogsarbeid og vårfeiing, og ender idet vinterhjula settes på og vinterens første brøyting starter.

Ku, egg, tresking og traktorer

Denne landbruksvideoen er signert Erlend Moberget, og viser glimt fra en rekke gårder og produksjoner i Østfold. Vi får blant annet se møkkspredning, pløying, harving, slått, tresking, pressing og finsnitting. Sistnevnte blant annet av mais, som er et noe uvanlig syn for mange her til lands. Foruten all aktiviteten på jordene får vi også være med en tur i kufjøset, og vi får se sortering av egg. Moberget viser oss også noen korte sekvenser fra Agroteknikk, og fra traktor-tevlinga under Norges Bygdeungdomslags Landsstevne.

Landbruksåret på Bryn gård

I denne landbruksvideoen får vi bli med Erik og de andre på Bryn gård gjennom det meste av landbruksåret. I begynnelsen av videoen tas vi med på både pløying, slodding, såing og tromling, samt innstilling og fylling av såmaskinen. Deretter får vi se fôring og flytting av både sau og storfe, samt sprøyting og gjødsling av åker og eng.

Fjøs, slått og drenering

Denne landbruksvideoen kommer fra Håvard Helvik Høiland og Morten Bjorland, og viser landbruksåret i Hå og Time i Rogaland. Videoen starter i fjøset, der vi får se foring og stell av kuer og kalver. Deretter går turen videre opp på låven, der finsnitteren gjøres klar til dyst. Videre får vi se både raking og plukking av stein, spredning av husdyrgjødsel med både vogn og slange, og slått med diverse utstyr. Også drenering får vi et innblikk i, og her er det både gravemaskiner og traktorer i sving. I tillegg er det en stor spesialmaskin, som pløyer dreneringsrøra ned i bakken.

Stein, slått og potet på Sande

Neste video i kåringa Årets landbruksvideo 2018 kommer fra Nora Vistnes, og gården Sande i Randaberg i Rogaland. Her får vi være med på produksjon av både gras, mais og potet, og mye av arbeidet som kreves innenfor disse produksjonene.

Landbruksåret på Aker gård

I videoen får vi være med på alt fra slodding, såing og gjødsling, til tresking, møkkspredning og halmpressing. I tillegg får vi igjen et par glimt av de spesielle maskinene som høster erter til Findus.

Innhøsting på Bryn

I denne innhøstingsvideoen, send til oss av Erik Friis Røkholt, får vi se en Claas Lexion 630 ete seg gjennom kornåkeren på Bryn gård i Bærum. Som på de fleste andre norske gårder denne høsten legges halmen igjen også her. I videoen får vi også et par glimt av både raking og pressing av halmen, og mot slutten får vi se et oversiktsbilde av en ferdig tresket åker, med hvite, pakka halmballer liggende spredt.

Treskinga i Rissa

I denne videoen fra Rissa i Trøndelag får vi se en New Holland CSX7060 skurtresker med et 20 fots skjærebord, som jobber seg gjennom åkeren. Vi får også se en Massey Ferguson 6470 med ei Grainsaver GS-12 skruevogn, som frakter kornet fra treskeren til containere på jordekanten.

Lexion-par i kornåkeren

Denne innhøstingsvideoen kommer fra Erlend Moberget, og er filma i Rakkestad i Østfold. Her driver Holmsen Maskin, med Knut Erik Holmsen i spissen, med leiekjøring i landbruket. Særlig innen spredning av bløt og fast husdyrgjødsel er Holmsen et kjent navn, men i denne videoen er det treskinga som er i fokus.

Ertehøsting i Buskerud

Hans Krekling, som har sendt inn flere bidrag til Traktors kåringer tidligere også, har nå foreviget innhøstinga av erter til Findus. Ertene, av sorten Linea, høstes av tre stykk PMC 979 CT ertetreskere. Når tankene på høstemaskinene er fulle, tømmes de i en Bailey-tilhenger, trukket av en Fendt 720. Denne tilhengeren er også av det litt spesielle slaget. Den er nemlig høyttippende, og leverer ertene rett over i lastebiler, som tar dem med til Findus-fabrikken for videre foredling.

Tvilling-treskere i byggåkeren

Først i videoen får vi se en New Holland TC 4.90 skurtresker som gnager seg gjennom en havreåker. Som på de aller fleste skurtreskere denne sesongen får halmkutteren stå i ro også her. Halmen legges igjen i en streng bak treskeren, og blir nok pressa senere.

Slåtten i Ringerike

I denne slåttonnvideoen tar Lars Petter Bøhn oss med på slåtten i Ringerike. Etter en rolig åpning tar tempoet i både lyd og bilde seg opp, og selve slåtten er i gang. Først får vi se en Fendt 720 med slåmaskiner fra Kverneland, henholdsvis en 4332 LT og en 3632 FT. Under slåinga vises et flott oversiktsbilde av enga, der slåtteekvipasjen kjører i et deilig ryddig mønster, tydelig hjulpet av signaler utenfra.

Variasjon i Jær-slåtten

Denne slåttonnvideoen er produsert av Hanne Sollesnes, og viser slåtten på Jæren. Vi får se en rekke traktorer og redskaper i aksjon.

Førsteslåtten på Tanum gård

Tidligere i år fikk vi være med på våronna på Bryn gård i Bærum. Nå har samme videoprodusent, Erik Friis Røkholt, laget en slåttonnvideo fra en annen Bærums-gård, nemlig Tanum. Her får vi først se en Fendt 415 som tilfører enga ny næring, i form av kunstgjødsel. Deretter tar Eirik oss med på selve slåtten, med både slåing, spredning, raking og pressing av gras.

Firkanta slåttonn i Østfold

Erlend Moberget tar oss denne gangen med på slåtten hos familien Uvaag, som driver jord i Eidsberg og Rakkestad i Østfold. Først i videoen får vi se graset bli slått og raka, og vi ser at det blir sjekka og inspisert underveis. Under rakinga blir det også litt dramatikk, idet vi ser folk løpe mot en traktor med brannslukningsapparat. Er det brann på gang?

Gromme maskiner i slåtten

I denne videoen har Hans Krekling tatt turen til Jæren for å forevige slåtten der. Vi får se slåing, raking og snitting av gras. Sistnevnte jobb får vi se hele tre ulike finsnittere gjennomføre. En Claas Jaguar, en Kverneland TA 622 slepesnitter, og en New Holland FR 550 er alle i aksjon. Hans har også fått med litt av den gromme snitter-lyden sammen med musikken i videoen.

God grasavling i Nordland

En av våre mest trofaste landbruksvideo-leverandører, Tina Brennbakk, tar oss nok en gang med på aktivitetene på Brennbakk gård i Hattfjelldal. Denne gangen er det slåtten som står for tur.
Gi meg enda mer